Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

inconvinentideal
22:38
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:38
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:38
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
inconvinentideal
22:38
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:38
Zawsze miło jest wiedzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś przecież musi być tyłkiem tego świata.
— Terry Pratchett – Zbrojni
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:38
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:38
7762 b2f2 500
"Chcę po prostu czuć Twoje ciało obok mojego. Całą, długą noc."
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:37
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viachouette chouette
inconvinentideal
22:37
3576 4dc8
Reposted fromTangizz Tangizz viachouette chouette
inconvinentideal
22:37
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viachouette chouette
inconvinentideal
22:34
inconvinentideal
22:33
0579 b468 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
inconvinentideal
22:31
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

July 11 2015

inconvinentideal
01:35
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:34
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
inconvinentideal
01:33
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:33
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:32
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
inconvinentideal
01:32
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:32
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl