Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

inconvinentideal
01:35
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:34
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
inconvinentideal
01:33
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:33
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:32
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
inconvinentideal
01:32
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viapimpmyheart pimpmyheart
inconvinentideal
01:32
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
inconvinentideal
01:32
9317 cf64 500
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty

July 03 2015

inconvinentideal
12:21
3478 6b76
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 vialfiatko lfiatko
inconvinentideal
12:19
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
inconvinentideal
12:19
(...) osłabione mechanizmy obronne wreszcie dopuściły do jej świadomości prostą myśl, którą dotąd starała się ukryć, zagłuszyć.  "Może rzeczywiście go kochałam".
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
inconvinentideal
12:19
Kobiety mogą zrozumieć tylko to, co jest kobiece w mężczyźnie, mężczyźni tylko to, co jest męskie w kobiecie. Innymi słowy, żadna płeć nigdy nie zrozumie drugiej. Tłumacząc sobie jego zachowanie, możesz być pewna, że się mylisz. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
inconvinentideal
12:19
Wierzę tylko w występek, wyrachowanie, interes, w drobne przyjemności, w zło, które poprawia samopoczucie. Przez całe życie nie spotkałam się z niczym innym. Znam tylko brzydotę. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
inconvinentideal
12:18
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
inconvinentideal
12:18
Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę
— Taco Hemingway/6 zer
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty

May 10 2015

inconvinentideal
21:36
Wiecie co jest trudne? Znalezienie sensu. Pogodzenie się z sobą i swoimi demonami. Sprawienie aby nie budzić się przerażonym w środku nocy. Aby móc zasnąć bez pięciu drinków. 
http://pokolenieikea.com/2015/03/19/trzy-powody-dla-ktorych-licza-sie-dla-ciebie-tylko-zakupy/
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapolciak polciak
inconvinentideal
21:36
Ludzie bagatelizują często Twoje smutki i problemy, ponieważ Ty na pewno dasz sobie radę, często chciała byś mieć kogoś kto Cie zrozumie, z kim będziesz mogła pogadać tak jak inni mogą z Tobą.
Jesteś silna, cholernie silna, ale czasem to powoduje że czujesz się słabo.
Reposted frompuhinka puhinka viapolciak polciak
inconvinentideal
21:36
5919 41c1
Reposted fromliczbapi liczbapi viapolciak polciak
inconvinentideal
21:35
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viarational rational

May 08 2015

22:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl